Uitgelicht

 • Oren ogen puntje van je neus - 12 september 2024

 • "WIJ"! - 28 september 2024

 • Bloed(spoed) huisartsengeneeskunde Roemenië 20 - 28 september 2024

 • SPORTNASCHOLING - 4 t/m 5 oktober 2024

 • HOT – Een kind met koorts en dan? - 23 oktober 2024

 • "The world is not enough!"- Curaçao - 16 t/m 23 november 2024

 • De Menopauze - 20 november 2024

 • Hart voor je vak - POH

 • Hart voor je vak - Doktersassistent

 • Huisartsentraining Suriname 2025

 • Ski nascholing aan de voet van de Matterhorn 2025

 • Duodag 1 Gooi & Vechtstreek 2024

 • Duodag 2 Gooi & Vechtstreek 2024

EKC

 

Wat is een EKC?

 

Een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is een huisarts die de nascholing in toetsgroepen coördineert en die de toetsgroep ondersteunt.
Voor meer informatie over de taken van de EKC, de opleiding en de herregistratie-eisen verwijzen wij je graag naar de website van de NHG >>.       


 

Aanvragen van accreditatie toetsgroep door EKC

 

De EKC stelt een jaarplan op en vraagt de accreditatie aan in GAIA.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de volgende punten:

 • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
 • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
 • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen en in het geval van een FTO ook voor apothekers.

Een format voor een jaarplan vind je hier>>

 

 

Invoeren presenties en verslagen door EKC

 

Bij voorkeur z.s.m. na afloop van elke bijeenkomst voert de EKC de presenties en de verslagen in het GAIA in. Wanneer deze zijn ingevoerd ontvangen de deelnemers de betreffende accreditatiepunten.

 

Verslag

Hieronder tref je een link aan naar een Word-document wat je in kunt vullen en opslaan op jouw eigen computer om vervolgens te uploaden in het GAIA/PE-online.
Verslag >>

 

Presentielijst

Hieronder tref je een link aan naar een Word-document wat je in kunt vullen en opslaan op jouw eigen computer om vervolgens te uploaden in het GAIA/PE-online.
Presentielijst >>

 

Handleidingen GAIA

Handleiding EKC (KNMG):
Klik hier >>

Uitgebreide handleiding GAIA:
Klik hier >>
Verkorte handleiding voor het invoeren van een jaarplan:
Klik hier >>

Een tutorial voor EKC vindt u op de website van de HUS
Klik hier >>

 

 

Kosten accreditatie

 

Wanneer de EKC'er een deelnemer aan een toetsgroep op een jaarplan en presentielijst vermeld ontvangt de deelnemer accreditatiepunten voor deelname. De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen via de WDH-MN ingediend zijn voor leden van de WDH-MN, HUS en Medicamus bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor de verwerking door de WDH Midden Nederland voor niet leden zijn de kosten € 79,50 (prijs per 01-01-2023). Let op! Dit bedrag is ongeacht het aantal toetsgroepbijeenkomsten dat iemand per jaar volgt en geaccrediteerd is via de WDH-MN. De EKC'er van de toetsgroep dient de deelnemers daarover ook te informeren.


 

PAM

 

De Perifieer Accreditatie Medewerker (PAM) beoordeelt de plannen en de verslagen van de EKC en de toetsgroep en coacht de EKC. De PAM voor Midden Nederland is Saskia ten Berge. Zij is te bereiken via PAM@wdhmn.nl. Vragen over lopende toetsgroepen graag bij voorkeur stellen via vraag/antwoord functie in GAIA bij het betreffende jaarplan.

 

 

Herregistratie EKC (per 1-1-24)

 

Hoe ziet de herregistratie als EKC er uit per 1-1-2024?

De EKC kan in GAIA eenvoudig gaan aangeven (aanvinken) of hij/zij al dan niet als EKC geregistreerd wil blijven. Het CHBB controleert niet meer op de huidige herregistratie-eisen van gewerkte uren als EKC en gevolgde nascholing. De EKC hoeft dit dus niet meer aan te leveren.

 

(Her)registratie blijft bij CHBB

De registratie en herregistratie van de EKC blijven bij het CHBB. Daarmee is het voor iedereen duidelijk welke huisarts een geregistreerd EKC is en daarmee bevoegd is om functie van EKC uit te oefenen. 

 

Waarom is dit veranderd? 

Het besluit om alle herregistratie-eisen voor EKC te laten vervallen komt mede voort uit de Visie kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg waarin LHV en NHG hebben afgesproken om te werken aan lastenvermindering en vertrouwen in de professionals. De huidige herregistratie-eisen leggen een grote verantwoordingsdruk op een EKC. Bovendien is het functioneren van de toetsgroep niet alleen de verantwoordelijkheid van de EKC, maar van de gehele toetsgroep. De LHV en het NHG hebben vertrouwen in de deskundige rol waarin de EKC gegroeid is en het functioneren van de toetsgroep. Zo verlagen we de administratieve lasten en willen we de functie van EKC aantrekkelijker maken. 
Het volgen van gerichte nascholing, verdieping en/of intervisie voor EKC blijft zeker wenselijk om de kennis en vaardigheden op peil behouden!

 

 

Veel gestelde vragen over het EKC schap

 

Via de NHG is een document beschikbaar met veel gestelde vragen over het EKC schap.
Klik hier >>

 

 

Nieuwsbrieven EKC

 

Hieronder tref je de linkjes aan naar de eerder verzonden nieuwsbrieven.

Download hier de nieuwsbrief EKC december 2023>>
Download hier de nieuwsbrief EKC juni 2023 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC augustus 2022 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC maart 2022 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC februari 2021 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC december 2020 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC juli 2020 >>