Uitgelicht

 • Oren ogen puntje van je neus - 12 september 2024

 • "WIJ"! - 28 september 2024

 • Bloed(spoed) huisartsengeneeskunde Roemenië 20 - 28 september 2024

 • SPORTNASCHOLING - 4 t/m 5 oktober 2024

 • HOT – Een kind met koorts en dan? - 23 oktober 2024

 • "The world is not enough!"- Curaçao - 16 t/m 23 november 2024

 • De Menopauze - 20 november 2024

 • Hart voor je vak - POH

 • Hart voor je vak - Doktersassistent

 • Huisartsentraining Suriname 2025

 • Ski nascholing aan de voet van de Matterhorn 2025

 • Duodag 1 Gooi & Vechtstreek 2024

 • Duodag 2 Gooi & Vechtstreek 2024

Toetsgroepen

 

Wat is een toetsgroep?

 

Een toetsgroep is een vorm van nascholing waarbij men in kleine groepen (gemiddeld 6 tot 8 personen) regelmatig bij elkaar komt.
Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, te weten:

 • FTO (Farmacotherapie-overleg)
 • DTO (Diagnostisch Toetsoverleg)
 • Intervisie
 • Supervisie
 • Balint
 • Patzgroep
 • Spiegelbijeenkomsten

FTO: Overleg tussen huisartsen en apothekers, waarbij men o.a. kijkt naar voorschrijfgedrag, indicaties, spiegelinformatie bespreekt enz.
DTO: Bespreken van aanvragen van aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld via de klinisch chemicus of radiodiagnostiek. 
Intervisie: Het in een kleine groep bespreken van onderwerpen vanuit persoonlijk functioneren.
Supervisie: Supervisie is een gestructureerde vorm van begeleiding door een supervisor die geregistreerd is bij het NHG en kan zowel individueel als met een klein groepje.
Balint: Intervisie volgens de Balintmethode.
Patzgroep: Een toetsgroep gericht op palliatieve zorg.
Spiegelbijeenkomsten: Spiegelinformatie wordt gebruikt in alle bovenstaande toetsgroepen, maar kan een op zichzelf staande toetsgroep zijn.

Andere vormen van scholingen zijn niet als toetsgroep aan te merken.


Accreditatie van een toetsgroep

 

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de toetsgroep aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • men komt minimaal 2 per jaar bij elkaar
 • de groep heeft min of meer dezelfde samenstelling met een minimum aantal van 3 personen
 • de groep wordt begeleid door een EKC
 • er moet van tevoren een jaarplan zijn aangevraagd door een EKC
 • de EKC is verantwoordelijk voor de verslagen en presentielijsten

Let op! Geen EKC betekent geen accreditatie.


Kosten accreditatie toetsgroep

 

Wanneer de EKC jouw aanwezigheid bij een of meerdere bijeenkomsten in GAIA invoert ontvang je de accreditatiepunten voor deelname. De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen via de WDH_MN ingediend zijn voor leden van de WDH-MN, HUS en Medicamus bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor de verwerking door de WDH Midden Nederland voor niet leden zijn de kosten € 79,50 (per 2023). Let op! Dit bedrag is ongeacht het aantal toetsgroepbijeenkomsten dat iemand per jaar volgt en geaccrediteerd is via de WDH-MN. De factuur voor de toetsgroepen ontvang je automatisch na het eerste kwartaal van het nieuwe jaar over het voorgaande jaar.


Hoe vind ik een toetsgroep?

 

De WDH-MN kan voor jouw bemiddelen bij het organiseren van en het zoeken naar een toetsgroep. De WDH-MN biedt bijvoorbeeld DTO-programma's aan en kan ook bemiddelen bij het zoeken naar een Intervisiegroep.
Hiervoor kun je contact opnemen met info@wdhmn.nl

 


Nascholingsmateriaal voor toetsgroepen


NHG Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Een overzicht van beschikbaar NHG-onderwijsmateriaal vind je via deze link:
Toetsgroepmaterialen huisartsen >>


FTO-materiaal

Een overzicht van beschikbaar FTO-materiaal aangeboden door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik vind je via deze link:
Overzicht FTO-materiaal >>