Uitgelicht

 • Oren ogen puntje van je neus - 12 september 2024

 • "WIJ"! - 28 september 2024

 • Bloed(spoed) huisartsengeneeskunde Roemenië 20 - 28 september 2024

 • SPORTNASCHOLING - 4 t/m 5 oktober 2024

 • HOT – Een kind met koorts en dan? - 23 oktober 2024

 • "The world is not enough!"- Curaçao - 16 t/m 23 november 2024

 • De Menopauze - 20 november 2024

 • Hart voor je vak - POH

 • Hart voor je vak - Doktersassistent

 • Huisartsentraining Suriname 2025

 • Ski nascholing aan de voet van de Matterhorn 2025

 • Duodag 1 Gooi & Vechtstreek 2024

 • Duodag 2 Gooi & Vechtstreek 2024

De Federatie WDH Midden Nederland

 

De Federatie WDH Midden Nederland wordt gevormd door


de regio's Eemland, Gooi en Vechtstreek, Utrecht Stad en Zuid West Utrecht en de partners regio Noord West Utrecht en regio Zuid Oost Utrecht.

 

Organisatie


De Federatie WDH Midden Nederland is een vereniging met individuele leden, (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, doktersassistenten en praktijkondersteuners (somatiek/GGZ)).
Per regio is er een kerngroep bestaande uit huisartsen die zich inzetten voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Leden van deze kerngroepen maken deel uit van de federatieraad, het hoogste orgaan van de federatie. Daarnaast kent de federatie een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. De federatie heeft een eigen adviserend, ondersteunend en uitvoerend bureau: Het WDH-Buro.

 

Doelstelling van de Federatie


Het vormgeven van een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de federatie programma's voor nascholingen en toetsing.

De federatie beschikt met betrekking tot haar kerntaak, de ontwikkeling van nascholingen, over de instellingsaccreditering afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG.

 

Overige informatie

 

Algemene voorwaarden

Klik hier >> voor onze algemene voorwaarden.

 

Kamer van Koophandel

32100454 - Vereniging Federatie Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen in Midden Nederland.

 

Jaarverslagen

Wilt u inzage in de jaarverslagen stuurt u dan een mail aan info@wdhmn.nl.

 

Privacy verklaring

Klik hier >>voor onze privacy verklaring.

 

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH Midden Nederland dan kunt u een klacht indienen. Voor de klachtenprocedure - Klik hier > >

 

Disclaimer

Klik hier >> voor de disclaimer.